Co poskytujeme?

Přání a potřeby klientů jsou různorodé a ptoto přistupujeme ke každému požadavku našich klientů osobně a s plným nasazením. Prvním krokem je tedy detailní a přesná specifikace poptávaných produktů / výrobků / komponent / dílů či jiného zboží.
V souladu s Vaší poptávkou, kterou osobně rozebereme a prodiskutujeme, Vám zdarma vypracujeme reálnou nabídku od cca 5ti různých výrobců se strukturovanou skladbou nákladů na výrobu, kontrolu produkce, dopravu a proclení. Jako doplňkovou službu nabízíme i možnost využití skladovacích prostor či skladové hospodářství – volitelná služba na základě dohody se zákazníkem.
V případě Vašeho zájmu na základě učiněných zjištění možností produkce vybereme optimální nabídku (poměr cena-kvalita-spolehlivost výrobce-míra kvality produkce-a jiné) a podnikneme další kroky k navázání obchodního kontaktu.

Pro bezplatnou kalkulaci poptávaného zboží můžete vyplnit náš formulář ve spodní části úvodní stránky, nebo nás kontaktujte prostřednictvím emailu imexcontrolcz@gmail.com.
Výběr spolehlivého dodavatele představuje nejdůležitější část dovozu. Přestože se jedná o počáteční fázi, je důležitý důkladný a bezpečný postup. Nevhodný výběr dodavatele může zapříčinit neblahé následky. Výběr dodavatele značně ovlivňuje všechny následné fáze dovozu (až po prodej koncovým zákazníkům). Každý dovoz by měl nejdříve začínat poptávkou adresovanou potencionálnímu dodavateli. Již v této fázi se poptávka asijského dodavatele velmi liší od poptávání dodavatelů v Evropě. Prvotní nabídky od např. čínského dodavatele většinou nepředstavují nabídku reálnou. Může se jednat i o podvodné společnosti. Celý dovoz je složen z mnoha dalších výdajů, než které představuje prvotní nabídka. Je tedy důležité hledat dodavatele nejen podle ceny, ale převážně dle jeho kvality a spolehlivosti. Při výběru dodavatele je třeba se zaměřit nejen na cenu a nabídku dodavatele. Je třeba zvážit především spolehlivost dodavatele. Ačkoliv prochází jihových. Asie významným ekonomickým rozvojem, najdeme zde řadu podvodných společností a řadu pouhých překupníků, kteří nejsou schopni nabídnout patřičný servis. Již zde je také třeba vybírat s důrazem na požadovanou kvalitu dodavatele a případně i potřebné certifikace dodavatele, které mohou být nezbytné pro další prodej (např. v EU). V rámci výběru vhodného dodavatele nejčastěji provádíme tyto služby: Dohledání nezávazných nabídek Oslovíme několik potencionálních dodavatelů a získáme nezávazné nabídky s odhadovanými kalkulacemi celého dovozu vč. přepravy, proclení apod. Ověření vybraného dodavatele Ověřování dodavatelů, které si klient sám vyhledá a rád by s dodavatelem uzavřel spolupráci. Dodavatele prověříme z hlediska bezpečnosti, kvality a vyhodnotíme spolupráci v průběhu celého dovozu. Vyhodnocení je pak vhodné i pro samotný dovoz. Dodavatele ověřujeme v první řadě “dálkově”. Dále je možné a je doporučeno ověření osobní. Osobní ověření je vhodné zejména pro seznámení s kvalitou výrobků dodavatele (obzvláště u složitějších výrobků). Je možné také provést zakázkový audit u dodavatele a jeho výrobků. Dohledání spolehlivých dodavatelů Jedná se o přípravu již plně reálných nabídek od prověřených dodavatelů vč. plánu celého dovozu a přesných kalkulací (podobné bodu 2). Pracujeme zde s mnoho nezávaznými nabídkami, které prověřujeme a třídíme, dokud nám nezůstanou pouze ty vhodné. Vhodné dodavatele můžeme dále podrobit osobním prověrkám a auditům.
Komunikace s dodavatelem je součástí našich nabízených služeb z mnoha hledisek. Hlavní bariérou jsou stále jazykové dovednosti na obou stranách. Jsou zde ale i jiné aspekty, které mohou celý proces vyjednávání poškodit, či ukončit.

Způsob a rychlost komunikace, resp. obchodních jednání zejména ve východní Asii či Indii se vyznačuje oproti evropským standardům značně odlišným tempem. Jednání jsou výrazně založena na mezilidských vztazích, při osobních či on-line jednáních i na rozdílném vnímání nonverbální komunikace.

Jak jsme již zmínili výše v kombinaci s jazykovou bariérou se stává vyjednávání velmi komplikovaným. V současnosti stále narážíme na fakt, že nejen asijští, ale i mnozí evropští podnikatelé, nehovoří plynule anglicky a nevnímají skutečnost kulturních odlišností při obchodních jednáních.

Z těchto důvodů Vám nabízíme naše služby v oblasti komunikace s dodavateli / výrobci, které dokážou možné konflikty / problémy z těchto odlišností dostatečně a včas eliminovat.

Věříme, že díky komplexnosti služby a našim dlouhodobým zkušenostem jsme schopni vám nabídnou bezkonkurenční služby pro vyjednání vhodných obchodních podmínek vedoucích k dlouhodobé komunikaci s Vaším dodavatelem.
Výroba a odeslání vzorků je neodmyslitelnou součástí našich komplexních služeb. Bez zajištění tohoto kroku by jakékoliv zahájení produkce u nových výrobců bylo krokem do neznáma.

Smyslem tohoto velmi důležitého kroku je zajistit, že poptávaný výrobce je schopen vyrobit poptávané zboží přesně podle Vámi zadaných parametrů a požadavků:
- materiálové a chemické vlastnosti
- funkční požadavky
- rozměrové požadavky
- bezpečnostní požadavky
- a jiné

Zaslání vzorku slouží nejen jako prostředek pro vyjasnění možných nedorozumění mezi dodavatelem a výrobcem, ale primárně jako vstupní prostředek k provedení jakostní kvality pro budoucí velkosériové výroby.

Vzorky jsou výrobcem často poskytovány za zlomek pořizovací ceny, v některých případech jsou ochotni je poskytnout na vlastní náklady, nicméně odběratel ve všech případech nese úhradu poplatků za přepravu vzorků do ČR.
Nabízíme tyto služby spojené s kontrolou dovozu: Dálková kontrola dodavatele Dodavatele prověříme z hlediska bezpečnosti, kvality a vyhodnotíme spolupráci v průběhu celého dovozu. Vyhodnocení je pak vhodné i pro samotný dovoz. Vycházíme především veřejně dostupných informací o dodavateli, jeho historii a spokojenosti jeho ostatních zákazníků. Na základě našich zkušeností je takto možné vyfiltrovat velkou většinu podvodníků a neseriózních dodavatelů. Je vhodná zejména pro jednání se spolehlivými dodavateli a získání informací o dovozu. Ve většině případů postačí pro realizaci dovozu. Osobní kontrola / návštěva dodavatele Postup je podobný, jako v případě dálkové kontroly. Dodavatele navíc osobně navštívíme seznámíme se osobně s jeho zaměstnanci, existencí a prostředím, které nabízí. Při osobní návštěvě můžeme přesněji zkontrolovat Vaše požadavky. Detailní zakázkový audit dodavatele Kromě přehledu auditů, které dodavatel již získal (pokud získal), můžeme nechat vypracovat nový, a to přímo na základě Vašich požadavků. Při auditech spolupracujeme s renomovanými místními a celosvětově uznávanými auditními společnostmi, nebo je zajišťujeme pomocí našeho vyškoleného teamu. Osobní kontrola kvality výrobků Osobně navštívíme dodavatele a seznámíme jeho nabídkou poptávaných výrobků. Seznámíme se detailněji s nabízenou kvalitou a můžeme provést osobně požadované testy. Osobní kontrola hotových výrobků před expedicí a platbě dodavateli Osobně navštívíme dodavatele po dokončení zakázkové produkce a zkontrolujeme, zda je vše v pořádku a podle zadání. Tato kontrola je většinou možná před převodem doplatku pro dodavatele (většinou až 70% z celé ceny). Pokud by bylo něco v nepořádku, dodavatel je v této fázi stále motivovaný k odstranění nedostatků. Detailní audit kvality výrobků Kromě přehledu auditů, které dodavatel již získal (pokud získal), můžeme nechat vypracovat nový, a to přímo na základě Vašich požadavků. Při auditech spolupracujeme s renomovanými místními a celosvětově uznávanými auditními společnostmi, nebo je zajišťujeme pomocí našeho vyškoleného teamu. Jedná se o audit přímo vybraných výrobků, který je vhodný i pro případné certifikace Osobní dohled nad průběhem výroby Osobní dohled nad celou výrobou nebo v průběžných částech. Vhodný zejména u složitějších výrobků. Služby můžeme poskytnout oddělitelně a plně je tak přizpůsobit Vašim potřebám. Ne vždy je nutná osobní kontrola a obzvláště při všech fázích. V mnoha případech postačí pouze naše dálkové ověření - obzvláště u menších dovozů, kde lze takto výrazně snížit fixní náklady. Po dálkové kontrole vždy vydáváme doporučení ohledně dalšího postupu a je vždy na klientovy, jak se rozhodne dále.
Možné druhy přepravy: Expresní letecká přeprava (DHL, FEDEX, UPS, …) Nejrychlejší a zároveň nejdražší způsob přepravy. V rámci individuálního přístupu můžeme vždy nabídnout volbu mezi potřebným poměrem čas / cena. Nejrychlejší doručení lze zařídit již do čtyř pracovních dní. Přeprava přímo od dodavatele až na určené místo. Součástí je i služba proclení a pojištění. FOB, EXW Air cargo - přeprava z letiště na letiště Zajistíme případně i přepravu od dodavatele na letiště a z letiště na určené místo. Vhodná pro zásilky o hmotnosti od cca 100kg s rychlejším termínem (oproti námořní přepravě). Tranzitní čas od 7 dní. Součástí je i služba proclení a pojištění. Ideálně FOB, EXW Kontejnerová přeprava - námořní, vlaková Cenově nejvýhodnější možnost přepravy. Zajistíme případně i přepravu od dodavatele k nejbližšímu přístavu. Zajistíme také přepravu od nejbližšího přístavu k místu doručení. Minimální sjednaný prostor je 1 CBM (metr krychlový). Přeprava je tedy vhodná i pro menší zásilky. Tranzitní čas je 1 až 2 měsíce. Součástí je i služba proclení a pojištění. Ideálně FOB, možné i EXW
Podmínky přepravy poskytujeme pro FOB a EXW, jiné možnosti bez předchozích zkušeností s dodavatelem a přepravcem nedoporučujeme Ideální podmínky dodání jsou pro nás FOB a EXW. FOB - Dodavatel nabízí dodání do svého nejbližšího přístavu (vč pojištění apod.), EXW - Dodavatel nabízí předání pouze ve svém výdeji. Ostatní dodací podmínky nejsou většinou vhodné pro dovoz až do ČR / SR. Dodavatelé mohou často nabízet vlastní přepravní možnosti, které nabízí lákavé ceny až do ČR, popř. do významných blízkých přístavů. Taková nabídka však ve skutečnosti může znamenat vysoké poplatky, které hradí až příjemce a mohou se vyšplhat i několikanásobných výší původní nabídky. Mimo jiné hrozí vždy i jiné komplikace, které čínský přepravce nemusí vždy bez potíží vyřešit. My zajišťujeme spolupráci s kvalitními přepravci, kteří mají s importem do ČR, SR a obecně EU patřičné zkušenosti.
Základní výpočet daní při proclení lze získat takto:
Náklady na dovoz = Hodnota předmětu dovozu + Přeprava + Pojištění + Proclení (+ Případné další náklady jako jsou vzorky apod.)
CLO = Celní sazba x Náklady na dovoz
DPH = 21% x (CLO + Náklady na dovoz)
Celní sazba je odlišná dle celního sazebníku a kategorií celního úřadu. U některých předmětů dovozu může být při proclení vyžadováno i antidumpingové clo. Jedná se o zvláštní clo vybírané podle zvláštního právního předpisu za účelem ochrany před dovozem dumpingových výrobků. Certifikace pro pro obchodní činnost v EU mohou být také požadovány již při proclení. Proto si vždy dáváme záležet, aby tyto dokumenty byly připraveny a potvrzeny ještě před samotným proclením. Jedná se např. o certifikace CE, RoHS, a pod. V opačném případě nemusí být zásilka propuštěna do volného oběhu. Řešení situace pak není snadné. V závislosti na předmětu, množství a účelu dovozu mohou být při proclení vyčísleny i jiné daně a poplatky. Může být požadován i poplatek při delším uskladnění v celním skladu nebo skladu přepravní společnosti. Při dovozu je třeba dbát na dodržení ochrany duševního vlastnictví. Celní orgány toto kontrolují a zasahují vůči vůči podezřelým dovozům. Při obchodním dovozu prakticky nelze ušetřit na osvobození od CLA a DPH jako je tomu u menších zásilek pro osobní spotřebu. Pro obchodní dovoz musí mít dovozce své EORI číslo, ke kterému se registruje na celním úřadu. Oproti dovozu pro osobní spotřebu nelze clít obchodní dovoz pomocí české pošty. Dovozce může provést celní deklaraci sám a nebo pověřit některou ze soukromých společností. Tato služba musí být také započítána do Nákladů na dovoz a tímto se nízká hodnota zásilky pro osvobození od CLA a DPH stává prakticky nemožnou. Vážně míněný dovoz pro obchodní účely je také prakticky velmi nevýhodné rozdělovat na více zásilek, aby došlo k osvobození od DPH a CLA. Vzhledem k potřebným fixním nákladům, lze předpokládat dovoz většího množství, u kterého rozdělená přeprava bude jistě dražší než společná, a to vč. CLA a DPH.

Otevírací Doba

  • Pondělí až pátek: 9:00 až 18:00
  • Sobota: 10:00 až 16:00
  • Neděle: Zavřeno

Zvolte si správně !!!

Naše služby šetří klientům čas i finance potřebné k jejich dalším podnikatelským krokům a rozhodnutím. Samozřejmostí komplexní nabídky služeb dovozu nejen z Asie je minimalizace rizik a komfortní přístup.